Concept, ontwerp, uitvoering | Concept, design, execution
Bastienne Kramer
info@sculptureoffame.nl

Opdrachtgever | Commissioned by
Rijksgebouwendienst, Den Haag | Government Buildings Agency, The Hague

Locatie | Location
JJI De Maasberg
Stevensbeekseweg 14a
5825 JC Overloon

Productie | Production
Jeugdigen JJI De Maasberg, stagiares, de kunstenaar | Young Offenders Institution (JJI) De Maasberg, interns, the artist
Struktuur 68 BV, Den Haag www.struktuur68.nl
Zuliani Kunst en Terrazzo BV, Zoetermeer

Stagaires, Afdeling Keramiek Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam | Interns, Ceramics Department Gerrit Rietveld Academy of Art, Amsterdam
Marja Kennis
Brian Coutinho

Advies / tekst | Advice / text
Ulrike Möntmann

Assistenten | Assistants
Sara Marie Zijlstra
Natasja Alers

Fotografie | Photographs
Luuk Kramer, Bastienne Kramer, Marja Kennis, Brian Coutinho

Website | Website
Yvonne van Versendaal, Madelinde Hageman

Vertaling | Translation
Beverley Jackson

Speciale dank
De jongeren die in JJI De Maasberg verbleven november, december 2008 februari, maart, april 2009
John Nijhuis Algemeen directeur JJI De Maasberg, Mique Eggermond Adviseur Atelier Rijksbouwmeester, personeel JJI De Maasberg

Special thanks are due to ?the young people who were detained at De Maasberg young offenders institution in November and December 2008, and February, March and April 2009?John Nijhuis General Director JJI De Maasberg, Mique Eggermond Advisor, Studio of the Government Architect, staff of De Maasberg