Verondersteld is dat jongeren het ervaren en beoordelen van de realiteit ijken aan hun omgeving; aan de binnen- en buitenwereld waarin zij leven en hebben geleefd. Het doel van deze samenwerking is betrokkenheid bij het ontwerp tot en met het daadwerkelijk vormgeven van hun omgeving: in dit geval ontlenen en leveren jongeren identiteit door het realiseren van het kunstwerk.

The approach to this project was informed by the assumption that young people base their experience and assessment of reality on their surroundings – on the inside and outside world in which they have lived their lives up to now. The objective of the collaboration was to get them so involved in the design that they would actually help to shape their surroundings: in this case, young people both derive and define a sense of identity from/in the resulting artwork.