De technieken die de jongeren leerden variëren van simpele handelingen tot het maken van eigen ontwerpen, al naargelang de interesse en de creativiteit van de individuele jeugdige.
Klei is een beeldend middel, een soort oer-materiaal, geschikt om gedachten over vorm om te zetten in sculptuur. In principe kon elke jeugdige zonder enige voorkennis participeren. Het werkproces omvatte zowel eenvoudige als zeer complexe handelingen.
De tegels werden vervolgens gedroogd, geglazuurd, gebakken, op betonnen ondervormen gemonteerd, getransporteerd en in het bijzijn van de jongeren op het inrichtingsterrein geplaatst.

The young people learned techniques ranging from simple actions to producing their own designs, depending on each person’s individual interest and creativity.?Clay is perhaps the most basic kind of modelling material; it is ideal for translating ideas about form into sculpture. In principle, all inmates could participate, regardless of their knowledge and experience. The working process embraced activities ranging from the elementary to the highly complex. In the next stage, the tiles were dried, glazed and baked, mounted on concrete bases, transported, and then installed in the grounds of the institution, in the presence of the young inmates.