Het ornament (culturele identiteit) werd gekenmerkt door stilering, symmetrie en herhaling van een motief. Het op het eerste gezicht esthetische ornament heeft een symbolische functie: hier weerspiegelen zich diverse culturele achtergronden, van het Midden-Oosten tot en met Europa.

The decorative component (cultural identity) was characterised by the stylisation, symmetry and repetition of motifs. What at first appears to be a wholly aesthetic decoration has a symbolic function: a variety of cultural backgrounds are reflected here, from Europe to the Middle East.

test tekst